Yao Group @ HKU Physics

  

line decor
  Home Research Publication People Teaching
line decor
 
 
 

   Principal Investigator

   Dr. YAO, Wang  (姚望)
   Professor
   Room 529, CYM Physics Building
   Tel: +852 2219 4809
   Fax: +852 2559 9152 
   Email:
wangyao@hku.hk

 

   Author profile: Google Scholar, ResearcherID, Scopus, ORCID

 
 

  Group members

 

  Dr. YU, Hongyi  
  Research assistant professor
  Room 117, HOC Science Building
  Tel: +852
3917 0012
  Email:
 yu.hongyi1982@gmail.com

 
 

  Dr. ZHU, Qizhong
  Postdoc researcher
  Room 117, HOC Science Building
  Tel: +852
3917 0012
  Email:
 zhuqizhong@gmail.com      

 
 

  Dr. TU, Wei-Yuan (Matisse)
  Postdoc researcher
  Room 117, HOC Science Building
  Tel: +852
3917 0012
  Email:
 kerustemiro@gmail.com
      

 
 

  Dr. LI, Ci
  Postdoc researcher
  Room 117, HOC Science Building
  Tel: +852
3917 0012
  Email:
 oldsmith@hku.hk

 
 

  Mr. TANG, Jianju
  PhD student
  Room 525, CYM Physics Building
  Tel:  +852 2859 2571
  Email: u3004113@CONNECT.HKU.HK

 
 

  Mr. YANG, Xuchen
  PhD student
  Room 525, CYM Physics Building
  Tel:  +852 2859 2571
  Email: xuchyang@hku.hk

 
 

  Mr. Huang, Richang
  PhD student (SUSTech-HKU joint program)
  Room 525, CYM Physics Building
  Tel:  +852 2859 2571
  Email: huangrc@connect.hku.hk

 
 

Alumni

 
Former Postdocs
 • TONG Qingjun, Professor, Hunan University
 • GONG Zhirui, Associate Professor, Shenzhen University
 • LIU Guibin, Associate Professor, Beijing Institute of Technology
 • AN Xingtao, Associate Professor, Hebei University of Science and Technology
 • Huang Yixiao, Associate Professor, Zhejiang University of Science and Technology
 
Former Graduate Student
 • LUO Yu (Ph.D. HKU Physics 2012)
 • PANG Hongliang (Ph.D. HKU Physics 2014)
 • WU Yue (Ph.D. HKU Physics 2015)
 • GONG Pu (Ph.D. HKU Physics 2016)
 • LAU Ka Wai (M.Phil. HKU Physics 2016)
 
Former Undergraduate and visiting student
 • YU Chau Lam (B.S. HKU Physics 2012), 2011-2012.
 • TSUI Kong Tai (B.S. HKU Physics 2013), 2012-2013.
 • WANG Zeren Simon (B.S. HKU Physics 2013), 2012-2013.
 • FOK Hong Ting (B.S. HKU Physics 2013), 2012-2013.
 • WU Xianxin (IOP, Beijing).